0502232712

99 משחקי תנועה וחברה — книга для всех, кто играет с детьми по роду службы и в семье(для учителей начальных классов, танцев, физвоспитания, воспитателей, психотерапевтов с помощью движения, музыки, организаторов днейрождений, досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста и старших членов семьи(родителей, бабушек и дедушек)

...

העברית החדשה

התקווה 6 יש לי דיליי אני בג׳ט לג היה לי overweight קניתי hand bag כתבתי מיילים הוספתי jpeg אנ’לא בפוקוס תוסיף לי האשטג Swag! Oh my god שפה קשה העברית החדשה אנ’לא מבין את המבטא דבר אליי עברית בבקשה. ايوه אני בלחץ לא! אני בסטרס כל הקטע של’עברית מתפספס...